The Best Interactive supplier of Quality Car Audio Equipment on The Web    CALL NOW:+60163230920

ECC 500.4

Category: Eton
Product Code: ECC 500.4
Technische Daten ECC 500.4
Kanäle 4
Ausgangsleistung (RMS) 2 x 75 + 2x 145 W @ 4 Ω
2 x 115 W+ 2x 230W @ 2 Ω
T.H.D. < 0,03 %
Frequenzgang 10 Hz - 30 kHz
Signal / Rauschabstand > 70 dB (@1W CEA2006 standard)
Dämpfungsfaktor > 200