The Best Interactive supplier of Quality Car Audio Equipment on The Web    CALL NOW:+60163230920

ECC 300.2

Category: Eton
Product Code: ECC 300.2
Technische Daten ECC 300.2
Kanäle 2
Ausgangsleistung (RMS) 2 x 130 W @ 4 Ω
2 x 225 W @ 2 Ω
T.H.D. < 0,02 %
Frequenzgang 10 Hz - 30 kHz
Signal / Rauschabstand > 70 dB
Dämpfungsfaktor > 200